FAQs Complain Problems

लालबन्दी नगर कार्यपालिकाको राजश्व परामर्श समितिबाट पारित चालु आ.ब.२०७४÷०७५ को कर, शुल्क तथा दस्तुरहरुको विवरण