FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना ।। केही कम्प्युटर, प्रिन्टर र स्क्यानर खरिद सम्बन्धी ।

सम्पूर्ण विद्यालयहरु पूर्णकालिन संचालन गरी सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

औषधिजन्य मालसामान खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages