FAQs Complain Problems

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार नगरको फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।।

Poll

तपाईलाई हाम्राे नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...