FAQs Complain Problems

२०८०।०८१

लालबन्दी नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना (२०७८–२०८७)

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लागि लखन्देही खोला र फुलजोर खोलाको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, घाटगद्दी तथा बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता (सप्ताह) सम्बन्धी लालबन्दी नगरपालिकाको अनुरोध ।

मुल्यांकन समिति गठन गरिएको वारे

Pages

Poll

तपाईलाई हाम्राे नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...